Home  Accommodation  Attractions Contact Us


ยินดีต้อนรับสู่ สายธารในม่านหมอก (Canal in the mist)
พักผ่อนกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์รายล้อมด้วยภูเขาและสายน้ำ ยามค่ำคืนชมแสงหิ่งห้อย
( Fireflies )ระยิบระยับแข่งกับหมู่ดาวบนท้องฟ้า
สัมผัสบรรยากาศบ้านดิน ( Earth house )
ที่พักสะอาด สะดวก ปลอดภัย บริการเป็นกันเองเสมือนญาติสนิท โดยเฉพาะฝีมือปรุงอาหาร
จากแม่ครัวชั้นเยี่ยม

สถานที่ตั้ง
บ้านบุไทร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ดินแดนอันได้ชื่อว่า "
สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน " เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูง สลับซับซ้อนเป็นลอนคลื่น อยู่สูง
จากระดับน้ำทะเลประมาณ 400-600 เมตร ทำให้มีอากาศบริสุทธิ์และเย็นสบายตลอดทั้งปี
เป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก


Contact Us : 086-880-4419 , 098-114-4160
Location Photo Gallery Activity


@ 2019 www.saitarnnaimarnmog.com
สายธารในม่านหมอก 180 หมู่ที่ 4 บ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร. 086-880-4419 ,098-114-4160 ติดต่อคุณหมู

Design by : Camptour.net

free counters